Testimonial

Арьс арчилгааны алдартай эмнэлэгт хамт олонтойгоо үйлчлүүсэн нь-01

2019-08-02Laprin эмнэлгийн үйлчилгээнд үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Орчин үеийн тоног төхөөрөмж, найрсаг, мэргэжлийн эмч, сувилагч нар гээд бүгд таалагдсан. Давтан үйлчилгээнд орохоор заавал Солонгос улсад эргэн ирнээ.

* Тэрээр QX MAX Brightening Program эмчилгээн Laprin эмнэлэгт хийлгэсэн.