Testimonial

Арьс арчилгааны алдартай эмнэлэгт хамт олонтойгоо үйлчлүүсэн нь-02

2019-08-02

Laprin эмнлэгийн босгыг давж орсон мөчөөс эхлээд л мэргэжлийн өндөр ур чадвар, найрсаг үйлчилгээг мэдэрсэн дээ.

* She received QX MAX Brightening Program from Laprin.